PRIVACYVERKLARING

Utrecht, 17 mei 2022

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Stichting DOMunder (KVK 30213532), gevestigd op Domplein 4, 3512 JC in Utrecht, hierna DOMunder te noemen ten behoeve van de historische attractie Paleis Lofen te Vismarkt 17a, 3511 KS in Utrecht. In deze verklaring zet DOMunder uiteen hoe DOMunder omgaat met de privacy van alle (website)bezoekers. Door gebruik van de website kunnen persoonsgegevens door u worden afgegeven aan DOMunder. DOMunder hecht groot belang aan de privacy van alle (website)bezoekers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. DOMunder verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die u aan DOMunder verstrekt.

Als u gegevens achterlaat op de website
DOMunder bewaart en gebruikt alleen persoonsgegevens die direct door u verstrekt zijn, of informatie waarvan duidelijk is dat deze beschikbaar is gesteld om te worden verwerkt. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan zoals beschreven in deze verklaring, of zoals logisch zou zijn voor het verlenen van een optimale dienstverlening door DOMunder.

Zo gaat DOMunder met uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden door DOMunder verwerkt voor het uitvoeren van door u gedane verzoeken, aanvragen, relatiebeheer, direct marketing doeleinden en ticketverkoop.

Abonnementen op de nieuwsbrief, contact- en aanvraagformulier
Via de DOMunder Nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom DOMunder en Paleis Lofen. U kunt zich inschrijven voor een nieuwsbrief via een link op de website. In de nieuwsbrieven kunt u via een link aangeven wanneer u deze niet meer wilt ontvangen. Voor het versturen van de nieuwbrief maakt DOMunder gebruik van MailChimp. Als u op onze website een contact- of aanvraagformulier invult, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht, e-mail of aanvraag volledig en correct te kunnen afhandelen.

Ticketverkoop via website
Persoonsgegevens die u met DOMunder deelt ten behoeve van de aanschaf van een ticket voor DOMunder via de website zijn alleen inzichtelijk voor de medewerkers die werken met het ticketsysteem ReCreateX van Gantner. Het systeem is beveiligd en alleen toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers. Voor de aanschaf van een ticket voor DOMunder is het nodig de volgende NAW-gegevens te verstrekken:

  • E-mailadres (voor toezending tickets)
  • Naam (voor personalisatie)
  • Postcode (voor data-analyse)

Als u een ticket voor DOMunder aanschaft, bewaart DOMunder deze gegevens tot aan het moment van bezoek en tot 3 maanden na het bezoek. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor bezoekersstatistieken en data-analyse.

Informatieverstrekking aan derden
DOMunder geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat nodig is voor de bedrijfsvoering of als dat nodig is voor het verlenen van gevraagde diensten. Wanneer DOMunder uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt DOMunder (o.a. met een verwerkersovereenkomst) er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt DOMunder met de derde partij overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Verder verstrekt DOMunder de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging
DOMunder gaat zorgvuldig om met uw gegevens. DOMunder heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om de website en het ticketsysteem veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van DOMunder verwerkt en opgeslagen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, of mobiele telefoon worden geplaatst. DOMunder maakt van twee soorten cookies gebruik;

  • Functionele cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Voor het gebruik deze cookies is het niet vereist de internetgebruiker om toestemming te vragen.
  • Analytische cookies die nodig zijn om het gebruik van de website te analyseren. Voor dit doeleinde wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Indien u de gegevens die via cookies op uw computer zijn opgeslagen wilt verwijderen, dan kunt u dat doen na het bezoek van deze website via de instellingen van uw browser. Kijk ook op Google Analytics Opt-out Browser Add-on, voor een functionaliteit om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Autoriteit Persoonsgegevens
DOMunder helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met DOMunder uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
DOMunder evalueert regelmatig het privacybeleid. Hiermee behoudt DOMunder recht voor om het privacybeleid aan te passen en raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te lezen wanneer dat voor u relevant is, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Inzage in en wijziging van uw gegevens
Op verzoek kan DOMunder uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit de database. Als u vragen of zorgen heeft over het privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact met DOMunder opnemen.

Evenement fotografie (AVG Quitclaim)
Tijdens bezoek aan evenementen van Stichting DOMunder worden er mogelijk foto’s gemaakt voor promotiedoeleinden. Bij deelname aan een dergelijk evenement gaat de bezoeker akkoord met publicatie van beeld waarin zij mogelijk herkenbaar afgebeeld zijn.

 

Cookies